Aktuální informace   Evidence ISVS   Plánování OP   Projekt ISVS - VODA  
K 1.1.2011 byla transformována Zemědělská vodohospodářská správa, údaje o změnách ve správcovství vodních toků převedených v této souvislosti jsou k dispozici v aplikaci Evidence vodních toků (záložka Evidence ISVS/Vodní toky a nádrže).