Jakost vody v profilu:Choryně
Číslo profilu:CHMI_1171
Období:2013-2014
Vodní tok:Bečva
Hydrologické pořadí:4-11-02-007
Říční km:55.5
Oblast:Dílčí povodí Moravy a přítoků Váhu
ukazateljednotkaminimummaximumprůměrmediánC90C95imisní limitytřída jakosti
teplota vody °C 0.0  25.0  9.9  9.3  19.1  21.3  29 
reakce vody  7.7  8.5  8.0  8.0  8.3  8.3  6 - 9 
elektrolytická konduktivita mS/m 19.5  49.6  35.7  35.9  47.3  48.9   II.
biochemická spotřeba kyslíku BSK-5 mg/l 0.7  10.2  2.4  1.9  3.4  5.4  3.8 III.
chemická spotřeba kyslíku dichromanem mg/l 6.3  65.8  14.8  11.3  22.5  25.1  26 II.
amoniakální dusík mg/l 0.02  0.52  0.12  0.10  0.19  0.20  0.23 I.
dusičnanový dusík mg/l 1.1  3.1  2.0  1.9  2.6  3.0  5.4 I.
celkový fosfor mg/l 0.03  0.29  0.14  0.13  0.22  0.27  0.15 III.

imisní limity dle nařízení vlády č.61/2003 Sb.
třída jakosti vody dle ČSN 75 7221 (říjen 1998)
 © Český hydrometeorologický ústav, 2015
Aplikace vyrobena firmou © MGE Data s.r.o. 2004 - 2015